Polityka prywatności / Polityka plików Cookies:
www.tomaszmikrut.pl
1. Stosowane definicje:

1. Cookies - Małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.

2. Użytkownik - Osoba, która dobrowolnie korzysta z usług i treści dostępnych w Serwisie tj. przegląda strony Serwisu.

3. Serwis - Strona internetowa dostępna pod adresem www.tomaszmikrut.pl
, za pomocą której Użytkownik może przeglądać zawartą na nim treść (ilustracje / zdjęcia czy posty blogowe).

4. Zarządca serwisu - Niniejszym informuję, że Serwis www.tomaszmikrut.pl, jest własnością osoby prywatnej, nie posiadającej działalności gospodarczej. Osoba ta nie jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu rozporządzenia 2016/679, a działania podejmowane w związku z zamieszczaniem treści w Serwisie mają charakter czysto osobisty / domowy (art. 2 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2016/679).

5. Serwis działa w oparciu o infrastrukturę firmy Adobe w ramach usługi "My portfolio". Polityka ochrony danych osobowych firmy Adobe zawarta jest na poniższej stronie internetowej:
   

6. Dane osobowe - Wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.2. Postanowienia ogólne:

1. Serwis używa plików Cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkownika korzystającego z Serwisu.  W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

2. Pliki Cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki lub trwały.

3. Stałe pliki Cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze stron, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień. 3. Cele cookies:

Serwis zapisuje pliki Cookies strony pierwszej oraz trzeciej. Pliki Cookies pierwszej strony to pliki Cookies zapisane przez stronę internetową Serwisu. Tylko ta strona może je odczytać. Ponadto, strona internetowa może potencjalnie korzystać z usług zewnętrznych, które również ustawiają własne pliki Cookies, znane jako pliki Cookies stron trzecich.

Pliki Cookies zapisywane na tej stronie są również wykorzystywane przez dostawcę usługi (Adobe) i mają status plików Cookies strony trzeciej. 

Firma Adobe oraz jej dostawcy korzystają z plików Cookies i podobnych technologii, aby zapewnić użytkownikom większy komfort obsługi oraz analizować ich interakcji ze swoimi witrynami, produktami oraz usługami. Zasady zapisywania plików Cookies strony trzeciej znajdują się pod adresem:

https://www.adobe.com/pl/privacy/cookies.html

1. Serwis wykorzystuje pliki Cookies strony pierwszej w następujących celach:

a) Dostosowania zawartości stron Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb).

b) Dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

2. Dane zawarte w Cookies będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu.

3. Dane zawarte w Cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi.4. Akceptacja lub zmiana ustawień cookies:

1. Klikając ”Tak, wyrażam zgodę” w banerze z informacją o plikach Cookies wyskakującym podczas pierwszego uruchomienia stron Serwisu korzystający z niej Użytkownik zgadza się na użycie plików Cookies w wyżej wymienionych celach.

2. Użytkownik może w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć pliki Cookies w przeglądarce internetowej z której korzysta podczas przeglądania stron Serwisu.

3. Niektóre pliki Cookies - tzw. Cookies funkcjonalne mogą być niezbędne do prawidłowego działania stron Serwisu. 

4. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta podczas przeglądania stron Serwisu. 

5. Ustawienia plików Cookies mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.  

6. Skasowanie lub wyłączenie plików Cookies może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części Serwisu (dotyczy plików Cookies funkcjonalnych).5. Postanowienia końcowe:

1. Serwis zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki Cookies w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników. 

2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki Cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywać od dnia ich publikacji na stronach Serwisu.